shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Hukuki tercüme insanların zaman içerisinde farklı diller ile etkileşime girmeleri sonucu ortaya çıkmış bir tercüme türüdür. Hukuk, toplum yaşamanı düzenleyen ve günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş kanunların bütünüdür. Farklı dillerin kanunlarını anlamak, hukuki düzeyde onlarla etkileşim kurmak ve etkili biçimde kendimizi ifade edebilmek için artık 80’e yakın dili aktif olarak kullanmaktayız.

Hukuki tercümenin yüksek kalitede olması ve bir bütünlük içermesi için her bir kelimenin ve noktalama işaretinin en ufak bir hata veya anlamsızlık içermemesi gerekir. Bu türe ait önemli belgelerde yapılacak en ufak hatalar bile belgenin boş bir anlam taşımasına veya reddedilmesine neden olabilir.  Ancak komple ve özverili bir çalışma sonucunda ortaya çıkan hukuki tercüme, ekibimizin her gün onlarca belge üzerinde yerine getirdiği başarılı bir tercüme türü arasında yer almaktadır. Tercüme ve hukuk alandaki tecrübemiz bizi yurt içi ve yurt dışı hukuk firmaları arasında en çok tercih edilen ve dil hizmetleri alınan bir ekip haline getirmiştir. Hukuk alanında tercih edilişimizin başlıca sebepleri arasında  yasal çeviri üzerinde sahip olduğumuz uzmanlıktır. Uluslar arası ve ulusal hukuk üzerine deneyimli uzman hukukçu kadromuz belgelerin %100 güvenle tercüme edilmesini sağlar.

Hukuki Tercüme evrakları Yeminli ve Noter Onaylımı olmalıdır?
Hukuk alanında yapılan tercümelerde evraklar için yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme şartı aranabiliyor. Bu şartın aranmasının sebebi çevirisi yapılan evrakların farklı bir dilde kullanılması ve hukuki bir boyutunun bulunmasından kaynaklanır. Örnek olarak konunun velayet davası olduğunu düşünelim. Türkçe’den İngilizce’ye çevrilen yasal evraklarda noter onayı aranması doğal bir durumdur. Bunun için yapmanız gereken en önemli şey ise noter onaylı bir tercüme bürosundan hizmet almanız olacaktır.

Hukuki Çevirideki Uzmanlığımız
Hukukçu tercümanlarımız uzman oldukları alanlarda yasalara son derece hâkimdir. Bu aynı zamanda yasaları çok iyi bir şekilde anlayabildikleri ve yorumlayabilecekleri anlamına geliyor. Çevirilerin yapılmasında hedef dilin yasal zorunluluklarının ve kavramlarının bilinmesi hukuki çevirinin doğru olmasını sağlar. Farklı alanlarda uzmanlaşmış kadromuz; hukuki ve ticari anlaşmalar, hukuki yazışmalar, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkeme başvuruları ve kararları, vekâletname ve beyannameler, patent sözleşmeleri, diploma pasaport, hüviyet, öğrenci ve transkriptler, üniversiteler arası denklik belgeleri söz konusu olduğunda size en iyi çeviri hizmetini sağlayacaktır.

Neden Sky Tercüme ile Hukuki Tercüme?
Tüm hukuki çevirmenlerimiz alanlarından özenle seçilmiş ve gerekli sınavlar ile uzmanlıkları kanıtlanmıştır. Buda sizin için sadece uygun özelliklere ve niteliklere sahip tercümanların ve editörlerin belgeleriniz üzerinde çalışacağını gösteriyor. Günün sonunda bize teslim ettiğiniz en karmaşık yasal belgelerin bile size doğru iletileceğine güvenebilirsiniz. Hukuki tercümeyi yapan ekibimizi oluşturan bazı üyeler lisanslı avukatlardır.  Böylece belgelerinizin işlemleri tamamlanırken, sadece mesleki niteliklere sahip profesyonel çevirmenlerin çalıştığından ve doğru bir yasal çeviriyi elde edeceğinizden hiç kuşkunuz olmaz.

Adli Makamlarda Sözlü Tercüme
Yazılı tercümenin dışında mahkeme veya arabuluculuk gerektiren durumlarda sözlü tercüman ihtiyacı bulunmaktadır.  Sözlü tercümanlar, diğer alanlarda olduğundan farklı olarak hukuk alanı için başka nitelikler taşımalıdır. Tercüme yapılmasının yanı sıra, işlem ile ilgili hukuki zorunlulukları ve prosedürleri bilmelidir. Bununla beraber mahkeme zamanında veya bulunması gereken mekânda gerekli kimlik belgelerini ve yemin belgelerini mahkeme heyetine veya ilgili birimlere iletmesi gerekmektedir. Hayatın birçok alanında ikili ilişkiler veya anlaşmalar söz konusu olduğunda, bireylerin birbirlerini tamamen anlamaları adına sözlü hukuki çeviri tercih edilmektedir.

Hukuki çeviriye konu olan belgeler ve işlemler hangileridir?

Bu kapsama birçok belge ve işlem girmektedir. Ama en çok tercümesi yapılan belge ve işlemleri şöyle sıralayabiliriz;

-İş ve ticaret sözleşmeleri

-Beyannameler,

-Boşanma davası evrakları,

-Miras işlemlerine ait belge ve evraklar,

-Kararname ve şartnameler,

-Mevzuatlar,

-Alım ve satıma konu olan belgeler,

-Taahhütname belgeleri,

-Dernek tüzükleri,

-Yasal başvurular,

-Proteston belgeleri,

-Cüzdan, pasaport ve kimlik yerine geçen belgeler,

-Tutanak ve tebliğ belgeleri,

– Vekâlet ve vekaletnameler,

-Dilekçe belgeleri,

– Veraset ilanları,

-Hukuki raporlar.

Hukuki Yerelleştirme
Sky tercüme ihtiyacınız olan tüm yerel dillerde dahil olmak üzere, bölgesel yerelleştirme ve tercüme hizmetlerini sunuyor. Hukuki tercümelerde çok sık yaşanan anlaşmazlık ve problemlerle hiç yüzleşmeden, tarafların birbirlerini net olarak anlamalarını sağlamak adına yerelleştirme hizmeti 20 yılı aşkın bir süredir sunmaktayız. Yerelleştirme yapmak istediğiniz dil ve bölgeyi bize bildirmeniz ve belgenizi bize ulaştırmanız bunun için yeterli olacaktır. Ülke dışında farklı lokasyonlarda bulunan çalışanlarımız ve partnerlerimiz ile hukuki tercüme ve yerelleştirme uygun fiyatlarımız ile size ulaştırılmaktadır.