Yeminli Tercümanlık İçin Gerekli Belgeler

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Yeminli Tercümanlık İçin Gerekli Belgeler

Resmi belge ve evrakların tercüme edilmesi için noter tarafından yetkilendirilen kişiye yeminli tercüman denilmektedir. Resmi kurum ve kuruluşlara ibraz etmeniz gereken belge ve evrakların çevirisini yapan yeminli tercümanların yaptığı tercüme ile birlikte belgeniz resmiyet kazanmış olur. Yeminli tercüman, tercümeyi bitirdikten sonra tercüme belgesine imza, isim, soy isim ve kaşesini ekler.

Yeminli tercümanın tercüme belgesine imza ve kaşesini eklemesi tercümenin sorumluluğunu üstlendiği anlamına gelmektedir. Çeviri belge ve evraklarınız ile ilgili bir sorun yaşadığınız durumlarda tercüme hizmeti aldığınız yeminli tercüman bu durumdan sorumlu olacaktır.

Ancak her tercüman yeminli tercüman olamaz. Yeminli tercüman olabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunur.

Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?
 

Büyük dikkat ve titizlik gerektiren bir tercüme alanında yeminli tercüman olabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı zorunluluklar vardır. Yeminli tercüman olabilmek için gerekli şartlar şunlardır;

·       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

·       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmadığı durumda mavi karta sahip olmak

·       Temiz bir sicil kaydına sahip olmak

·       Yetki alınacak noter ile aynı il sınırlarında bulunmak

·       Hakkında eğitim aldığı dil konusunda yetkin olduğunu kanıtlayan belge, sertifika ya da resmi bir belgenin bulunması

·       Eğitim düzeyi ile ilgili belgeler (lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet dereceleri)

·       Eğitim yurt dışında alındıysa yurt dışı diplomasının noter onaylı tercümesi

·       Dil konusunda eğitim aldığını kanıtlayan belgeler yabancı dilde ise bu durumda bu belgelerin noter tasdikli Türkçe çevirisi

Yeminli Tercümanlıkta Talep Edilen Belgeler Hangileridir?
 

Yeminli tercüman olabilmek için noter tarafından yetkilendirilmiş olmak gerekir. Noterler yetki verebilmek için yeminli tercüman adaylarından aşağıda sayacağımız belgeleri talep etmektedir. Bunlar;

·       Sabıka kaydı

·       Nüfus cüzdanı

·       Nüfus cüzdanı olmadığı durumlarda nüfus cüzdanı yerine geçebilecek belgeler ehliyet ve pasaport fotokopisi

·       En az iki adet vesikalık fotoğraf

·       Eğitim düzeyini belgeleyen dokümanın aslı veya verilen kurum tarafından onaylanmış nüshası

·       Meslekten veya memuriyetten herhangi bir disiplin cezası atılmamış olduğunu kanıtlayan belge

·       Yeminli tercümanlık yapmak istediğiniz dil veya diller konusunda uzmanlığınızı belgeleyen sertifika, diploma veya ruhsatname

·       Dil yetkinliğinizi kanıtlayan resmi bir belgeniz olmadığı durumlarda bildiğiniz dile yönelik yazılı beyan belgesi

·       Tercüman Bilirkişi Başvuru Formu (başvuru formuna iban ve banka bilgileri eklenmektedir.)

Yeminli Tercümanların Sorumlulukları
 

Yeminli tercümanlar resmi belge ve evrakların tercümesini yaptıkları için aslında pek çok sorumluluğun da altına girmektedirler. Yeminli tercümanların en büyük sorumluluğu tercüme ettikleri belgelerdeki hatalar, eksiklikler ve yanlışların yeminli tercümana ait olmasıdır. Çeviri yaptıkları belge ve evraklarda ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda tüm sorumluluk yeminli tercümandadır.

Yeminli tercümanların sorumluluklarından birisi de tercüme edilmesi istenen belgeleri hedef dile en doğru şekilde tercüme etmektir. Bu nedenle belgenin aslında yer alan tarihler ve terimler tercüme belgesinde de bire bir aynı şekilde düzenlenmelidir.

Yeminli tercümanların sorumluluklarından bir diğeri de evraklarda yer alan tarihler ve tarafların doğruluğunu kontrol etmesidir. Ayrıca evrak ya da belgelerin tercümesi bittikten sora imza ve kaşe eklenmeden önce yeminli tercüman tercümenin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmalıdır.

Yeminli tercümanların en önemli sorumluluğu ise belgelerini tercüme ettiği kişilerin gizliliğine ve güvenliğine çok önem vermelidir. Aynı zamanda tercüme ettiği belgelere ve kişilerin bilgilerine üçüncü tarafların ulaşmasının önüne geçmelidir.

Yeminli Tercümanlar Ne Kadar Para Kazanır?
 

“Yeminli tercümanlar ne kadar para kazanıyor?” sorusu en merak edilen konuların başında gelmektedir. Yeminli tercümanların kazandığı para çalıştıkları yerlere göre farklılık gösterebilmektedir. Öncelikle yeminli tercüman freelance bir çalışma sistemine mi sahip ya da bir tercüme bürosuna bağlı olarak mı çalışıyor bunun ayrımının yapılması gerekmektedir.

Eğer yeminli tercüman bir tercüme bürosuna bağlı olarak çalışıyorsa aylık belirli bir maaş almaktadır. Alacağı maaş ise deneyimine, donanımına, hakim olduğu dillere ve bu dillerin niteliğine göre değişmektedir.

Yeminli tercüman freelance olarak çalışıyorsa bu durumda kazandığı para konusunda bir tahmin yürütmek çok zordur. Yeminli tercüman Ukraynaca, Çince ve Farsça gibi az bilinen diller konusunda uzmansa büyük bir avantaja sahiptir. Çünkü az bilinen dillerin yeminli tercümesine ihtiyaç duyuldu durumlarda çok fazla yeminli tercüman alternatifi bulunamayabilir. Bu durumda daha az bilinen diller alanında yeminli tercümanlık yapan yeminli tercümanlar daha şanslı olacaktır.

Yeminli tercümanın kazandığı parayı etkileyen en önemli iki husus deneyimi ve performansıdır. Ayrıca yeminli tercümanlık maaşları şehirlere göre de değişiklik gösterebilmektedir.