shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Yeminli Tercüman Olmak İçin Gerekenler

Yeminli tercüme yapan kişilere yeminli tercüman denir. Yeminli tercümanlar, noter tarafından yetkilendirilmektedir. Yeminli tercüman, tercüme ettiği belgelerin doğrulanabilmesi amacı ile tercüme belgesine imza atar ve kaşesini ekler. Bu sayede tercüme belgesi resmiyet kazanmış olur. Ayrıca yeminli tercümanın tercüme belgesine kaşesini eklemesi, bu çevirinin sorumluluğunu aldığını da göstermektedir.

Yeminli tercümanlar, yasal belge ve evrakların çevirisini yaptığı için tercümede herhangi bir eksik, yanlış ya da hata bulunmamasına çok dikkat etmektedirler. Yasal evrakların kusursuz şekilde tercüme edilmesinin en önemli sebebi bu evrakların resmi kurumlara sunulacak olmasıdır. Yeminli tercümanlar da noterden aldıkları yetki ile bir tercüme bürosunda ya da serbest olarak yeminli tercüme hizmeti verebilmektedir.

Yeminli Tercüman Olmak İsteyen Kişilerin Yerine Getirmesi Gereken Şartlar Nelerdir?
 

Kişilerin yeminli tercüman olabilmesi için aranan bazı yeterlilikler ve şartlar bulunur. Bu şartlardan ilki yeminli tercüman olmak isteyen kişilerin; çeviribilim ve mütercim-tercümanlık gibi bölümlerden mezun olmaları ya da yeminli tercümanlık yapmak istediği dil ile ilgili bir yeterliliğe sahip olmasıdır. Bir dil yetkinliğine sahip olan ve yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişilerin bu yetkinliği kanıtlayabilecek bir belgesi olmalıdır.

Çeviribilim veya mütercim-tercümanlık bölümünden mezun olan kişilerin de yetkinliğini belgelemesi gerekmektedir. Transkript, diploma, TOFL, IELTS veya farklı bir kurumdan alınan dil sertifikaları varsa yeminlik tercüman olabilmek için bu belgelerin başvuru sırasında notere ibraz edilmesi gerekir.

Ayrıca yeminli tercüman olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olma şartı aranmaktadır. Yeminli tercümanlık başvuru sürecinde noterlerin istediği diğer belgeler arasında; nüfus cüzdanı, sabıka kaydı ve disiplin cezası nedeni ile meslekten çıkarılmamış olduğunu kanıtlayacak belge gibi farklı dokümanlar da yer almaktadır.

Yurt dışında dil eğitimi alıp Türkiye’ de yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişilerin de diplomasının noter tasdikli tercümesinin yapılması istenir. Dil eğitimini gösteren belgeler yabancı dilde ise bu durumda belgelerin noter onaylı Türkçe tercümesi talep edilmektedir.

 

Yeminli Tercümanlık Başvurusu Olumlu Sonuçlanırsa Süreç Nasıl İşler?
 

Yeminli tercüman olabilmek için belgeleriniz ile birlikte yaptığınız başvuru noter tarafından olumlu karşılanır ve belgeleriniz yeterli görülürse bu aşamadan sonra noter size yeminli tercümanlığın nasıl yapılacağı, evrakların kabulü veya tercüme belgelerinin hazırlanışı gibi konularda bilgilendirecektir. Bilgilendirme sürecinden sonra size yönelik hazırlanan özel yemin zaptını noter önünde yüksek sesle okumanız ve ardından yemin etmeniz istenir. Özel yemin zaptının okunması ve yemin edilmesinin ardından yemin zaptındaki belirli kısımlar imzalanır.

Yeminli Tercümanların Diğer Tercümanlardan Farkı Nedir?
 

Yeminli tercümanlar ve diğer tercümanlar yani yeminsiz tercümanlar arasındaki en önemli fark yeminli tercümanların tercüme ettiği ve kaşelediği belgelerin resmi bir statü kazanıyor olmasıdır. Yeminsiz tercümanların tercüme ettiği evrak ve belgeler herhangi bir resmiyet kazanmaz ve geçerliliği yoktur.

Örneğin yeminsiz tercüman tarafından tercüme edilmiş bir evrak için noter onayı alınması mümkün değildir. Resmi kurum ve kuruluşların istediği evrak ve belgeler sadece yeminli tercümanlar tarafından tercüme edildiğinde kabul edilmektedir.

Sadece Yabancı Dil Bilmek Yeminli Tercüman Olmak İçin Yeterli Mi?
 

Yeminli tercüman olabilmek için en az bir dilin tüm kurallarının ve gramerinin tam anlamıyla bilinmesi gerekir. Fakat yeminli tercüman olabilmek için sadece dile hakim olmak yetmez bildiğiniz dil konusunda uzman olduğunuzu kanıtlayan belgelere de ihtiyaç vardır.

Özellikle uzun dönemli olarak yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ ye döndüğünde yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişilerin yurt dışında dil konusunda aldığı eğitimlerin evraklarının Türkçe tercümesini notere sunması gerekmektedir.

Ayrıca kişilerin eğitim düzeyini gösteren lisans, yüksek lisans ya da doktora diploması da yeminli tercümanlık başvurusu sırasında notere ibraz edilmelidir. Başvuru sırasında notere diplomanın noter tasdikli tercümesi sunulmalıdır.

Yabancılar Yeminli Tercüman Olabilirler Mi?
 

Yeminli tercümanlık yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması şartı bulunur. Eğer kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse bu durumda yeminli tercüman olabilmek için mavi karta sahip olması gerekir. Her iki şartı da sağlamayan kişiler yeminli tercüman olamamaktadır.

Ancak kişi önceden yabancı uyrukluyken daha sonrasında Türk vatandaşı olduysa bu durumda dil düzeyini ve eğitim durumunu belgeleyen dokümanlar ile birlikte notere başvuru yapabilmektedir.