Yeminli Tercüman ile Normal Tercüman Arasındaki Fark Nedir?

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Yeminli Tercüman ile Normal Tercüman Arasındaki Fark Nedir?

Yeminli Tercüman kime denir?

Son zamanlarda özellikle kamuda, resmi dairelerde, iş sözleşmelerinde veya hukuki metinlerde yeminli tercüme istenmektedir. Sıkça duymuş olduğumuz bu yeminli tercüme, yeminli tercüman ve yeminli tercüman olabilme şartlarını gelin hep birlikte inceleyelim.

Öncelikle yeminli tercüme kavramına açıklık getirelim. Yeminli tercüme; çevirinin adı değil, çeviriyi yapan tercümanın yetkinliği ile elde edilen tercüme türüdür. Yani yeminli tercümeye ulaşabilmek için yeminli bir tercüman ile çalışmak gerekir.

Yeminli Tercümenin Özellikleri

Yeminli tercüme yasal bir belgedir. Her türlü yasal belge için yeminli tercümeye ihtiyaç vardır. Özellikle kamu kurumlarda gerekli olan resmi belgelerin çeviri işlemlerinde yeminli tercüme şartı aranmaktadır.
Yeminli tercüme gerektiren belgeler arasında; pasaportlar, doğum belgeleri, bekârlık belgeleri, yükseköğretim denklik belgeleri, mahkeme tutanakları, uluslararası davalarda sunulması gereken belgeler veya göçmenlik belgeleri yer alıyor.
Globalleşen dünya düzeni ile artan uluslararası şirketlerde yeminli tercüme büyük önem taşıyor. Şirket sözleşmelerinin, resmi işlemlerin veya firma kuruluş belgeleri, faaliyet belgeleri, ticaret sicil gazeteleri imza sirküleri vb. belgelerin çevirisinde de yeminli tercüme gerekmektedir.

Yeminli tercüman, hâlihazırda tercümanlık mesleğini icra etmekte olan tercümanların, mesleklerini resmileştirmek ve kamu alanlarında da faaliyet sunabilmek için sahip olmaları gereken izni noterliklerden alan tercümanlardır. Tercümanların yeminli tercüman olabilmek için en az bir dil alanında uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir.

Yemin tercüman olmak isteyenler arasında;

Lisans öğrenimini üniversitelerin dil bilimleri, mütercim-tercümanlık gibi bölümlerde bitiren
Yurt dışında eğitim alarak yeterli dilbilgisine sahip olan
Yaşamını uzun yıllar yurt dışında sürdürerek bulunduğu ülkenin diline tam hâkim olarak ülkesine dönen ve bilgisini tercümanlık alanında değerlendirmek isteyen tercümanlar yer alıyor.

Yeminli tercüman

Yeminli tercüman olabilmek için ne yapılır?

Yeminli tercüman olmak için o dili bildiğinizi belgelerle ispatlamanız gerekmektedir. Mezun olduğunuz İngilizce mütercim tercümanlık diplomalarınız, uluslararası geçerliliği de bulunan İELTS, TOEFL gibi sınav sonuç belgeleriniz, özel eğitim kurumlarından veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlardan aldığınız sınav sonuç belgelerinizle birlikte tercümanlık mesleğine yeminli tercüman olarak devam edebilmek için sizlere en yakın noterliğe giderek başvurmanız gerekmektedir.

Başvurduğunuz noterliğin sizin evraklarınızı yeminli tercümanlığa uygun gördüğü takdirde gerekli bilgilendirmeler yapılır ve özel yemin zabtı hazırlanarak imzalanmasının ardından yeminli tercümanlığa adım atmanız gerçekleşir.

Dikkat ermeniz gereken bazı hususlar da vardır. Bunların başında dil bildiğinizi gösteren belgeler Türkçe değil ise noterde geçerliliği olmayacaktır. Bu sebeple başvurduğunuz noterliğin anlaşmalı olduğu yeminli tercümana veya yeminli tercüme ofisine başvurarak belge Türkçe’ye çevrildikten sonra noter onayı alınarak başvuru evraklarının arasına eklenmelidir.


Yeminli tercüman ve yeminsiz tercüman arasındaki farklar nelerdir?

Yeminli tercüman tarafından gerçekleşen tercümeyi imzalayarak kaşesini bastığı için bu tercüme belgesi resmi kurumlarda da geçerli olur. 

Yeminsiz tercüman tarafından yapılan tercümenin ise resmi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Yeminsiz tercüman tarafından yapılan tercüme için noter onayı gerekmez. Noter onaylı bir tercümeye ihtiyacınız varsa muhakkak yeminli tercümana tercüme yaptırmanız gerekmektedir. Aksi takdir de tercüme edilen metinlerin kamu kurumlarında bir geçerliliği bulunmamaktadır.