shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Tercümesi Zor Olan Diller Hangileridir?

Bir metin ya da yazının karşılığının kullanıldığı dilden farklı bir dilde yazılması yahut söylenmesine tercüme denilmektedir. Dünya üzerinde yaşayan ve farklı diller konuşan insanların birbirleri ile iletişime geçmesi tercümanlık hizmetlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Tercüme, çok geniş bir kitlenin ihtiyacı olduğundan dolayı kendi içerisinde yazılı tercüme ve sözlü tercüme olarak farklı alt dallara ayrılmış durumdadır. Tercümenin farklı alt dallara ayrılması tercüme işlemlerinin hızlı ve pratik olarak yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Tercüme hizmeti dünya üzerinde yaşayan bütün dilleri yapmasından ötürü gerçek kişiler ve tüzel kişilerin isteklerine bağlı olarak tercüme hizmeti veren ofisler tercüme edilecek diller arasına yeni diller eklemektedir. Teknolojinin gelişmesi, internet ağının büyümesi ve küreselleşme gibi pek çok faktör dolayısıyla ulusal sınırlar giderek kalkmakta ve uluslararası iletişim güçlenmekte ve farklı bir boyuta geçmektedir. Bu sebeple de herhangi bir dil ile ilgili tercüme hizmeti almak isteyenlerin sayısı artmaktadır.

Hangi Dillerin Tercüme Edilmesi Zordur?

Bazı diller alfabesi, dil bilgisi ve yapısı dolayısıyla farklı bir dile diğer dillere oranla daha zor tercüme edilmektedir. Japonca, Korece, Arapça ve Çince tercümesi zor olan diller arasında yer almaktadır. Bu dillerin tam ve eksiksiz olarak tercüme edilmesi için tercümanın bu dillere her bakımdan hakim olması gerekmektedir. Bahsedilen diller alışılagelmiş bilinen dillerin alfabelerinden farklı bir alfabeye sahip olduğundan dolayı zor bir tercüme süreci yaşanmaktadır. Tercümeyi zorlaştıran bir diğer faktör ise tercüme edilecek dile ait lehçelerin bulunmasıdır. Çünkü hedef dilin konuşulduğu ülkelerde bile farklı şekillerde konuşuluyor olması tercümanlar için büyük zorluk yaratmaktadır. Tercümesi zor olan diller arasında yer alan Çince lehçe farklılıklarının olduğu dillere en güzel örnek niteliğindedir. Çinceden bir tercüme yapılması gerektiğinde Kanton Çincesi ya da Mandarin Çincesine göre tercüme yapılması gereken durumlar olabilmektedir.

Tercümede Zorluğu Belirleyen Faktörler Nelerdir?

Tercüme sırasında zorluk oluşup oluşmayacağını dilin kendisi ve teknik bilgi belirlemektedir. Çince, Japonca, Korece ve Arapça gibi diller özellikle alfabesi nedeniyle tercüme edilirken zorlanılan dillerdendir. Dil bilgisi, dilin yapısı, dilin kullanımı, özdeyiş ve deyimler, dilin kendine özel bir kültürünün olması gibi farklı etkenler de tercümeyi zorlaştıran faktörler arasında sayılmaktadır. Özellikle deyimler, atasözleri ve özdeyişler o dilin konuşulduğu ülkedeki insanların hayata bakış açısı, yaşam şekilleri üzerinden ortaya çıktığı için tercüme sırasında farklı bir dile çevrilirken tam olarak karşılığı bulunamamaktadır. Tercüme sırasında bir diğer zorluk yaşatabilen konu ise mizahtır. Her ülkenin kültürü kendine has olduğu gibi ülkelerin espri anlayışları da farklı olabilmektedir. Bu durumda tercüme edilecek dili konuşan insanlara göre komik olabilecek bir durum farklı bir dile tercüme edildiğinde komik olmayabilir. Bu durum da tercümanlara zorluk yaşatabilmektedir.