shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Tercümede Kalitenin Önemi

Uluslararası iletişimin ve uluslararası ticaretin giderek artması nedeniyle tercüme hizmetine yönelik ihtiyaç giderek artmaktadır. Sağlanacak tercüme hizmetinin kaliteli olması hem tercümeye ihtiyaç duyan kurumlara hem de tercüme hizmetini veren firmalara son derece büyük faydalar sağlamaktadır. Tercüme hizmetinde kalitenin sağlanması için metinlerin tercümesine başlanmadan önce ve tercüme esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. İlk aşamada dikkat edilecek nokta tercüme için doğru tercümanın seçilmesidir. Çünkü her tercümanın uzmanlık alanı ve kapasitesi farklıdır. Bu nedenle kaliteli tercüme ve doğru tercüme için konuya hakim olan doğru tercümanı seçmek kalite kontrolde ilk aşamayı tamamlamak anlamına gelmektedir. Kaliteli tercüme için ikinci aşama metnin tercüme edileceği sürenin doğru belirlenmesidir. Tercüme edilecek metnin uzunluğuna göre kısa ya da uzun olmayacak biçimde ideal süre tayin edilmelidir. Sürenin uzun verilmesi tercümanın tercümeye ara vererek konudaki hakimiyetinin dağılmasına neden olurken kısa süre verilmesi tercümanı strese sokarak tercümeyi baştan savma yapmasına neden olabilmektedir.

Tercümede Kaliteyi Sağlamanın Yolları

Kaliteli bir tercüme ortaya çıkarabilmeyi etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen tercüme için doğru tercümanın seçilmesi ve ideal sürenin belirlenmesi kalite kontrolün ilk iki aşamasını oluşturmaktadır. Doğru tercümanın bulunması ve ideal sürenin belirlenmesi aşamasından sonraki önemli unsur tercüman tarafından tercüme edilen metnin orijinalinin ve tercüme metninin farklı bir tercüman tarafından kıyaslanarak kontrol edilmesidir. Tercüme alanında ikinci göz olarak ifade edilen bu durumda diğer tercüman kaynak metni ve hedef metni karşılaştırır ardından gerekli gördüğü noktalarda düzeltmeler yapar. İkinci göz kontrolünden sonra metin ana dilinde kontrol edilmelidir. Bu işleme ise redaksiyon denmektedir. Redaktör, metni kontrol eder, yanlışlık tespit ettiği yerlerde düzeltme yapar ve metne akıcılık kazandırır. Tercüme edilen metin için yapılması gereken kontroller yapıldıktan sonra müşterinin istediği formatta teslim edilmektedir.

SKY Tercüme ile Kaliteli Tercüme Hizmeti

Tercümede kalitenin önemi son derece büyüktür. Bu nedenle tercüme hizmetini veren tercüme bürosunun bu konuda sorumluluğu bulunmaktadır. Kurulduğu dönemden beri etik kurallar çerçevesinde alanında uzman ve profesyonel tercümanlar ile çalışan SKY Tercüme, güvenilir ve kaliteli tercüme hizmeti vermektedir. Doğru fiyat ve haksız rekabetin önüne geçen politikaları ile SKY Tercüme başarılı, kaliteli ve müşteri odaklı bir çalışma yaklaşımına sahiptir.