shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Teknik tercüme, bilimsel ve teknik konularla ilgili olan ve buna bağlı olarak bilimsel ve teknik özel bir terminoloji kullanılarak belgelerin tercüme edilmesidir. Bu çeviri türünde hem kaynak hem de hedef dile hakim olmanın yanı sıra çevirisi yapılacak teknik konular üzerinde de hakimiyet ve bunun yanında uzmanlık ve alan üzerinde de geniş bir bilgi birikimine sahip olmayı gerektirir. Teknik tercümeye örnek olarak özel bir teknolojik gelişme üzerine keşfedilmiş bir cihazın kaleme alınması, bir cihazın kullanımını ve açıklamalarını içeren bir belge, medikal bir ürünün kullanımını anlatan kitapçıklar, teknolojik ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılmak üzere hazırlanmış detaylı veya pratik uygulama içerikleri, ürün şemaları ve diğer bir çok alanda kullanılan bir çok belge teknik tercüme ile hedef dile aktarılmaktadır.

Tercüme Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Edilmeli
Teknik çeviriler hassas tercüme grubundadır. Bunun anlamı ufak hataların bile tolere edilemeyeceği ve tercümenin çok titiz bir çalışma gerektirdiği demek oluyor. Çünkü kritik sonuçların çıkabileceği, ürünlerin bir çok kullanıcı ile buluştuğu veya hayati önem taşıyan alanlarda kullanımı gerçekleştirilen bir çok cihazın teknik tercüme ile insanlara anlatılıyor oluşu onu çok önemli kılmaktadır. Tercüme sonucu nesnellik bozulmamalı, hedef dile aktarım kesin bir dille ve net bir şekilde yapılmalıdır. Hassasiyet ve uzmanlık isteyen bir çeviri türü olan teknik tercüme bilimsel konularda, tıbbi işlemlere konu olan araçlarda ve binlerce kullanıcı olan ekipmanların çevirilerinde yapıldığı için en ufak bir hata tehlikeli sonuçlara ya da maddi zararlara, ekipmanların arızalanması gibi farklı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle teknik çeviri hizmeti alırken aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir.

Hedef Dil Uzmanlığı: Teknik tercümeyi yapacak çevirmen ve editör ekibi mutlaka hedef dil üzerinde uzmanlaşmış kişilerden oluşturulmalıdır. Dili konuşuyor veya anlıyor olmak tercüme için asla yeterli değildir. Dili bilmenin de ötesinde teknik tercüme ince detayları ve uzmanlık gerektiren bir tercüme türüdür.

Kullanıcı Deneyimi: Teknik tercüme belgelerinin ulaştığı insanlar kritik pozisyonlardaki çalışanlar, çevirinin yapıldığı cihaz veya ürüne ait kullanıcılar yada bunların satışını gerçekleştiren firmalar olabilir. Tüm bu geniş yelpazeye ulaşan açıklamalarda, doküman veya herhangi bir teknik metinde hata yapılmaması ve her şeyin asıl dilindeki gibi anlaşılması tercümanın görevidir. Bu nedenle tercümeyi yapacak kişinin 2.şahıslara ulaşan tercümelerde kullanıcı memnuniyet ve deneyimini en üst düzeyde tutacak bir çalışma yapması beklenir.

Sektör Uzmanlığı: Teknik tercümeye elektrik elektronik alanında olduğu gibi tıp veya haberleşme alanında da ihtiyaç duyulabilir. Yani teknik tercüme için kullanım alanı çok geniştir. Nasıl ki her dil uzmanlık istiyorsa, her sektörde bir birinden bağımsız uzmanlar tarafından tercüme edilmelidir. Tıp alanında kullanılan bir cihazın tercümesinde ihtiyaç duyulan uzmanlık ile bilişim alanında kullanılan bir bileşenin tercümesi için ihtiyaç duyulan uzmanlıklar birbirinden oldukça farklıdır. Bu sebeple hangi alan veya sektörde olursa olsun çevirmen o sektörde uzmanlaşmış ve bilgi sahibi olmalıdır.
Teknik Terminoloji Hakimiyeti: Teknik tercüme alanında her sektör kendi içinde farklılık gösterdiği gibi bilinmesi gereken terminolojide değişmektedir. Telekomünikasyon, enerji, tıp, fizik gibi farklı alanlarda farklı terminolojiler geçerlidir. Çeviri esnasında kullanılan ve farklı alanlara ait olan bu terminoloji uzman tarafından titizlikle ele alınmalı ve bu konuda hakimiyeti bulunmalıdır. Öte yandan anlatılmak istenen noktalar önemini yitirebilir veya daha farklı olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Uzmanından Çeviri Hizmeti
Sky Tercüme çatısı altında müşterilerimize hizmet sunduğumuz ekibimiz alanında uzman ve deneyimli dil bilimci, tercüman ve editörlerden oluşmakta olup sadece uzmanı oldukları ana dilde ve sektörde çalışmalar yürütmektedir. Yurtiçi ve uluslararası düzeyde yıllardır verdiğimiz hizmet sonucu sahip olduğumuz deneyim ve farklı lokasyonlarda görev alan geniş kadromuz ile mühendislik, tıp, endüstriyel üretim, enerji, kimya, grafik, yazılım, bilişim, havacılık gibi alanlarda çeviri hizmetleri sunmaktayız. Teknik tercüme alanında profesyonel ve kaliteli bir hizmet almak için sizde ekibimizle iletişim kurabilir ve uygun fiyat ayrıcalığı ile tercümelerinizi kısa bir süre içinde elde edebilirsiniz.

Hangi Alanlarda Kullanılır?
Teknik çevirinin kullanıldığı metinler genel olarak farklılık göstermekle birlikte bilişim, enerji, gıda, telekomünikasyon, kimya, sağlık ve fizik sektörleri başta olmak üzere onlarca alanda kullanılır. Teknik tercüme temelde iki gruba ayrılmıştır. İlk grupta bilimsel ve teknik dergilerde yer alan mühendislik, tıp gibi alanlar ile ilgili dokümanlar bulunur. Bu tarz çeviriler iyi bir tercüme becerisi, uzmanlık ve terminoloji bilgisinin yanı sıra alan ile ilgili lisansüstü eğitimi olan tercümanları gerektirir. Diğer grupta ise daha çok basit teknik konuları barındıran, örneğin teknolojik bir alandaki bilgilendirme metinleri gibi, lisansüstü seviyede bir bilgi birikimine gerek duymadan daha çok o alanın içindeki terminolojiye genel olarak hakim tercümanlar tarafından çevrilen dokümanlar yer almaktadır. Teknik çeviriye konu olan dokümanları ise şu şekilde sıralanabilir.
• Makaleler
• Patentler
• Kullanım kılavuzları, kurulum ve bakım
• Bilgisayar ürün özellikleri
• Çevrimiçi yardım
• Teknik çizimler
• Mühendislik metinleri
• Teknik talimatlar
• Öğretim kitapları
• Prosesler
• Havacılık
• Malzeme ve ürün katalogları