shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Resmi Çeviri Nedir? Nasıl Yapılır?

Bazen uluslararası bir evrak akışında bazense yurtdışındaki bir okula başvuru yapılması gerektiğinde çeviri büyük taşıyor. Resmi çeviri statüsünde giren bu çevri türü, resmi evrakların çevirisi anlamına gelmektedir.

Yasal bağlayıcılığı olan ve yeminli bir çevirmen tarafından çevrilen resmi evrak çevirisi, orijinal resmi evrak ile aynı anlamı taşır ve bağlayıcılığı bulunur. Bu sebeple de oldukça önemlidir.

İki farklı ülkenin farklı dillerindeki resmi evrakların, o ülkenin diline çevrilmesi anlamına gelen resmî belge çevirisi, devlet kurumları dışında özel sektörde de oldukça ihtiyaç duyulan bir çeviridir.

Resmi belge tercümesi sırasında en çok karşılaşılan sorunların başında çeviri yapılan dilin ülkesi hakkında bilgi sahip olmamak geliyor. Bu sebeple resmi çeviri yapılan dil kadar yapılan ülkenin yapısını da bilmek tercüman için önem taşıyor.

Resmi Çevirinin Özellikleri Nelerdir?

Resmi çeviri diğer çevrilerden farklı olarak yeminli bir tercüman tarafından çevrilir ve orijinal belge ile aynı yükümlülüğe sahip olur. Böylece yetkililer bu belgeye itimat ederek işleme koyarlar.

Resmi çevirinin özellikleri;

·       Ülkenin farklı dili olduğu gibi resmi evraklarda da farklı işleyişi söz konusudur. Bu sebeple resmi belge tercümesi yapılırken çeviri yapılan ülkenin genel kurallarını ve işleyişini bilmek gerekir. Resmi evrak konusunda bilgi almak için konsolosluktan belirtilen kriterlere ulaşılabilir.

·       Resmi evrak çevirisi taşımış olduğu anlam ve yükümlülük sebebiyle en hassas çeviri türü olarak sayılabilir.

·       Profesyonel ve güvenilir bir yeminli tercüme ofisi ile çalışarak hazırlanmış olan bir resmi evrak kimi ülkelerce kabul edilmeyebiliyor. Bu durumda apostil denilen tercüme türünden yararlanmak gerekiyor. Buna ihtiyaç olup olmadığına konsolosluktan ulaşılabilir.

·       Resmi evrak çevirisi kişiler arası olabileceği gibi tüzel makamlar arasında da gerçekleşir.

·       Resmi çeviri noter onaylı olmak zorundadır.

 

Resmi Çeviri Belgeleri Nelerdir?

Özel ve tüzel birçok kurumda geçerliliği olan resmi çeviri belgeleri; mahkeme kararı, sabıka kaydı, ticari sicil gazetesi, kimlik belgesi, diploma, yetki belgesi, evlilik cüzdanı, ikametgâh senedi, muvafakatname, vekaletname, sözleşme, pasaport, vergi levhası, öğrenci belgesi, banka hesap cüzdanı gibi belgeler resmî belge tercümesi gerektiren evraklar olarak karşımıza çıkıyor.

 

Apostil Nedir?

Apostil, 5 Ekim 1961 yılında düzenlenen Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’nda “Lahey Yabancı Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne dahil olan devletlerce geçerli sayılan bir resmi onay şerhidir.

Apostil, çeviride yer alan bilgilerin doğruluğunu değil, belgenin doğru şekilde çevrilmesi, damgası, mührü ve imzasının gerçek olduğuyla ilgilenir.

Apostil onayı gerektiren belgeler arasında;

·       Sağlık raporu,

·       Evlilik cüzdanı,

·       Diploma,

·       Ticari evraklar,

·       Nüfus cüzdanı,

·       Mezuniyet belgesi,

·       Doğum belgesi gibi belgelerde apostil onayına ihtiyaç duyulabilir.

 

SKY Tercüme Resmi Belge Çeviri Hizmeti

Çeviri başlı başına güven ve profesyonellik gerektiren bir mecradır. Uzman tercüman kadrosuyla gerçekleştirilen çeviri metinleri, sunuldukları resmi ve özel kurumlarda sorunsuz bir şekilde işleme alınır.

SKY Tercüme hızlı, sistemli ve güvenilir resmi evrak çeviri hizmetiyle sizlerin yanında!

%100 müşteri memnuniyeti odaklı, 100’den fazla dilde yeminli ve noter onaylı tercüme hizmeti sunan SKY Tercüme, kurumsal firmalar yanı sıra öğretim üyeleri, öğrenciler ve resmi kurumlara resmi evrak çeviri hizmeti vermektedir.

Çeviri ihtiyaçlarınızı karşılamak için aradığınız güvenilir hizmet anlayışını deneyim, uzmanlık ve dikkat ile ortaya koyan Sky Tercüme, yurt içi ve yurt dışında birçok kurumu başarıyla temsil etmektedir.

Kurumsal resmi belge ve bireysel resmi belge çevirisinde uzun yıllar boyunca hizmet veren tercüme konusunda sertifikalı bir büro olan SKY Tercüme, müşteri gizliliğini esas alan bir hizmet politikasına sahiptir.