shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Redaktör Kimdir? Redaksiyon Nedir?

Yazılmış olan bir metin üzerinde gerekli düzeltmeleri yapan ve yazıyı yayıma hazır hale getiren kişilere redaktör denilmektedir. Redaktör, tercüme edilmiş metni özgün metin ile karşılaştırarak eksiksiz ve doğru bir şekilde tercüme edilip edilmediğini kontrol eder. Akademik metinlerde, tercüme edilen metinler, özel tercüme metinleri ya da haber metinleri gibi farklı durumlarda redaktöre ihtiyaç duyulmaktadır. Redaktör, incelediği metinlerde dil bilgisi hataları olup olmadığını veya anlam ve konu bütünlüğünün sağlanıp sağlanamadığını kontrol etmektedir. Redaktörler, incelediği metnin konusuna tam olarak hakim olmalıdır. Ayrıca redaktörlerin dil bilgisi konusunda bilgi birikimin son derece güçlü olması gerekmektedir. Özellikle tercüme metinleri alanında çalışan redaktörlerin tercüme edilen metinin dili ve tercüme edilecek hedef dil olmak üzere her iki dil konusunda da bilgili olması gerekmektedir. Bunun nedeni ise metnin son halinin orijinalinden kopmadan tercüme edilip edilmediğinin kontrol edilmesidir. Editör ve redaktör arasındaki fark ise editör tercüme aşamasında gidişatı kontrol eder ve düzenleme yapar ancak redaktör metni yayıma ve basıma hazır hale getirir.

Redaksiyon Nasıl Yapılır?

Metnin dil bilgisi ve imla kuralarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi aynı zamanda metin içerisinde bütünlüğü ve anlamı bozan cümlelerin tespit edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması, redaksiyon nedir sorusunun tam karşılığı olmaktadır. Tercüme edilen metinlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde tercüme edilerek müşteriye sunulması için redaksiyon hizmetine tercüme metinlerde de çok sık olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Redaksiyon işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için metnin tercüme edilmiş ilk halinin iyi tercüme edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde redaktörün çalışacağı ve düzelteceği alan çok geniş olmaktadır. Tercüme metinler üzerinde yapılan redaksiyon hizmetinde yalnızda imla ve dil bilgisi kurallarına bakılmamaktadır. Buna ek olarak tercüme metnin anlam ve konu bütünlüğü kontrol edilir eğer sorun varsa giderilir. Tercüme edilmiş metne redaksiyon yapmak metne akıcılık da kazandırılmaktadır.

Tercüme Metinlerde Redaksiyon İşleminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tercüme edilen metinler için teslim edilmeden ya da basıma gitmeden önce redaksiyon işleminin gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Metni tercüme eden kişinin üslubunu bozmadan orijinal metne sadık kalınarak düzeltme işlemi gerçekleştirilmelidir. Tercüme edilen asıl metinde verilmek istenen anlam ve konu bütünlüğünden şaşılması da dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Tercüme edilen metindeki özel isimlerin ve tarihlerin kaynaklarla uyumlu olup olmadığına önem verilmelidir. Redaksiyon sürecine özen gösterilerek tercüme edilen dil ile orijinal metinde anlatılmak istenen konu arasındaki tercüme doğru olmalıdır. Bu sebeple redaksiyon işlemini yapan redaktörün alanında uzman ve deneyimli olması gerekmektedir. Redaksiyon işleminin yorgun bir beyinle değil zinde olarak yapılması çok önemlidir. Çünkü kaliteli redaksiyon kaliteli içerik demektedir.

SKY Tercüme olarak sahip olduğumuz uzman ve deneyimli ekip ile kaliteli, zamanında ve güvenilir redaksiyon hizmeti vermekteyiz.