shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

1.    Gecikme veya teslimatın gerçekleşememesi tedarikçiler veya alt yüklenicilerin teslimatlarının veya performanslarının gecikmesi veya yerine getirilmemesi, işgücü azlığı, doğal afet, yangın, fırtına veya kötü hava şartları, endüstriyel eylemler, çatışmalar, hükümet emir veya müdahalesi (kanun kuvvetleriyle ya da değil) veya kontrolümüz ötesindeki beklenmeyen ve istisnai nedenlerden ötürü meydana gelirse bu teslimat ya da performans gecikmesi veya bunların yerine getirilememesinden Şirket sorumlu olmayacaktır. 

2.   Teslimatın duruma göre posta, faks veya bir taşıyıcıya elektronik teslimat yoluyla yapılması öngörülür ve teslimattan sonra riskler Müşteriye geçer. 

3.   Fakat, Şirket dosyaların bir kopyasını saklayacak ve herhangi bir hasar ya da kayıp durumunda dosyaların bir kopyasını ücretsiz olarak gönderecektir. 

4.   Müşterinin Şirketin bunlarla sınırlı olmaksızın Noter, Vekil veya Yabancılar ve Milletler Dairesi gibi üçüncü tarafları kullanmasını talep etmesi halinde Şirket işbu üçüncü tarafların teslimatındaki gecikmelerden veya performans göstermemesinden sorumlu tutulamaz.

5.      Şirket her çevirmen için günlük 15 sayfa (boşluksuz 15.000 karakter) esasına göre çalışır. Müşterinin bir gün içinde 15 sayfadan fazlasını talep etmesi halinde Müşterinin terminoloji kullanımında farklılıklar oluşabileceğini ve kalitenin garanti edilmediğini kabul ettiğine dair yazılı onay vermesi gerekir.

6.      Basılı belgeler için %30 ek çeviri süresi gerekmektedir.