Hukuki Çeviri ile Yeminli Tercüme ve Adli Çeviri Arasındaki Farklar Nelerdir?

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Hukuki Çeviri ile Yeminli Tercüme ve Adli Çeviri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Demokratik bir hukuk devleti olan her ülkenin kendine özel yasaları ve bir hukuku vardır. Uluslararası hukuk ise bu hukuk devletlerin ortak olarak uyduğu belgelerden oluşurken hukuki çeviri ile yeminli tercüme ve adli çeviri arasındaki farklar zaman zaman karıştırılmakta ve çeviri hizmeti talep edilirken doğru bilgilendirme yapamamaktadır.

Sy Tercüme olarak bu bloğumuzda; hukuki tercüme nedir, yeminli tercüme ve adli tercüme nedir açıklayarak tercüme hizmeti talep sürecinizi daha kolay yönetmenize ışık olacağız.

 

Hukuki Çeviri nedir?

Hukuk kuralları, toplumların belli düzen ve ortak kural ile adil bir şekilde yönetilmesi için oldukça önemlidir. İnsanların haklarını aramasında en büyük güvencesi olan hukuk kuralları dünyanın dört bir yanında farklı örnekleriyle karşımıza çıkarken hukuki çeviri de son yıllarda oldukça talep edilen bir çeviri türü olarak bizleri karşılar.

Kişisel ve resmi olmak üzere farklı sebeplerden talep edilen hukuki çeviri; yönetmelikler, mahkeme kararları, sözleşmeler ve uygunluk belgeleri gibi hukuki belgelerin istenilen hedef dile aktarılmasıdır. Genel olarak tanımlamak gerekirse yasal olarak geçerliliğe sahip tüm belgeler hukuki çeviri olarak değerlendirilebilir.

Hukuki çeviri özellikleri;

·       Hukuki çeviri yapılırken yorum eklenmez.

·       Hukuki çeviride tercih edilen kelimelerin hukuki literatüre uygun kelimeler olmasına dikkat edilmelidir.

·       Tercümanın hukuk alanındaki gelişmelere, mevzuatlara ve kanunlara hâkim olması beklenir.

 

Adli Çeviri Nedir?

Davaların artık sınırları aştığını düşünürsek adli çeviri, adli sürecin bir parçasının belgelerin çeviri işlemine verilen isimdir. Davanın seyrini etkilen bir mülk tapusu buna örnek gösterilebilir.

Davanın akışında bizzat etkisi olan ve davanın seyrini etkileyen belgelerin çevirileridir. Burada net eksiksiz ve ekleme olmaksızın bir çeviri hizmeti sunulması beklenir. Adli çeviri türü yeminli tercüme türü ile sıklıkla karıştırılmaktadır.

Adli tercüman ise; Adalet Komisyonu’nda tercüman yemini ederek, adli yemin belgesine ve bilirkişi evrakına sahip olan kişilerdir.

Adli yeminli tercüman özellikleri;

·       Hukuki prosedürleri iyi bilmelidirler.

·       Ardıl çeviri yani ana dilde gelen cümleleri hedef dile ard arda aktarma uygulamasını gerçekleştirmelidir.

 

Yeminli Tercüme nedir?

Yeminli tercüme en yalın şekli ile yeminli bir tercüman tarafından imzalanarak mühürlenmiş tercümelere denir. Noter huzurunda yemin ederek yeminli tercüman olmaya hak kazanan tercümanlarca gerçekleştirilebilir. Ayrıca noter sadece kendisine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını tasdik edebilir.  Yeminli tercümanlara bu yetkiyi Türkiye’de sadece noterler vermektedir.

 Yeminli tercüme evrakı olmak için gerekli koşullara değinecek olursak;

·       Tercümenin yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilmiş olması gerekir.

·       Tercümenin tercüman tarafından imzalanması ve kaşelenmesi şarttır.

 

Hukuki Çeviri ile Yeminli Tercüme ve Adli Çeviri Arasındaki Farklar

Yeminli tercümeye diğer adıyla onaylı tercüme denmektedir. Onaylı tercüme belgenin çevirisinin doğru şekilde yapıldığını ibraz eden bir prosedürdür. Yeminli tercüman tarafından onaylanmış olmalıdır.  Böylece bu çeviri belgeleri resmi makamlarda yada hukuki süreçte kullanılabilir.

Hukuki çeviri ise bir hukuk ders kitabının çevirisinden tutun da uluslararası bir sözleşmenin çevirisine kadar geniş bir çeviri hizmet alanına sahiptir.  Hukuki tercüme hizmeti; hukuk makalelerinin, mahkeme kararlarının veya uygunluk belgelerinin tercümesinde kullanılan çeviri türüdür.

Adli çeviri, devam eden adli sürecin bir parçası olarak gerekli belgelerin çevirileri ve tanıkların konuşmalarının çeviri ile hedef dile aktarılmasıdır. Söylenen her söz dikkatle ve ekleme olmaksızın aktarılır.

Adli çeviri örneklerine; mülk tapusu, cezalar, evlilik cüzdanı gibi belgelerin çevrileri de eklenebilmektedir.

Her üç çeviri türünde de konuya hakim olmak veya mümkünse uzman olmak gerekmektedir.

Profesyonel hukuk çevirisi hizmeti için SKY Tercüme olarak her zaman yanınızdayız.