shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Finansal tercüme, Sky İstanbul Tercüme tarafından danışmanlık şirketleri, yatırım şirketleri, bankalar, finansal kurumlar ve özel şirketlere sunulan çeviri hizmetlerinden biridir. Küreselleşme kavramından dolayı şirketler ve bankalar dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve diğer firmalar ile etkileşim halindedir. Bu etkileşim neticesinde belirli bir kurumsal kimliğe sahip olan markalar, belgelerini birçok farklı dile çevrilmesini talep etmektedir. Finansal rapor veya analizler gibi kritik belgelerin çevirisinde doğruluğu sağlamak dikkat ve uzmanlık gerektirir. Finansa dil ve kavramlar ülkeden ülkeye değişmekte ve bu nedenle finansal çeviriyi yapan kişilerin alanında yetkin ve özel eğitim almış olması gerekmektedir. Bünyemizde hizmet veren finansal çevirmenlerimiz ülkelerin formatlarına, terimlerine ve numaralandırma ile ilgili özel kurallarına hâkimdir. Uzmanlarımız hedef dildeki değişkenleri tanımak üzere finansal çeviri alanında özel bir eğitime sahiptir ve çeviri yaparken doğru terminoloji kullanmaktadırlar. Projeleriniz veya hızlı geri dönüş gerektiren çalışmalarınız için finansal editör ve çeviri ekiplerimiz her zaman hizmetinizdedir. Finansal alanda eğitim almış tercümanlarımız hem proje yöneticilerinden hem de kalite kontrol ekibinden oluşmaktadır.

Finansal Çeviri Neden Önemlidir?
Finansal belgeler için çeviri yapılırken en çok ihtiyaç duyulan kriter hiç kuşkusuz doğruluk ve kesinliktir. Finans dünyası en ufak bir hatanın bile çok ciddi sonuçlara yol açabileceği ve sürekli değişim içerisinde bulunan bir yapıya sahiptir. Sky İstanbul  Tercüme çeviri hizmetleri sertifikalı, iyi eğitimli ve kalifiye dil uzmanlarından meydana gelmiştir. Güvenlik ve gizliliğin ışığında yüksek çeviri becerisi isteyen finans dünyasında ihtiyacınız olan tüm dil hizmetleri sizlere sunulmaktadır. Finansal dokümanların ilgili taraflara, anlaşılabilir ve hiçbir yanlış anlaşılma olmadan aktarılması, gerekli kaynakların bu raporlara göre yönlendirilmesi, çalışma planlarının ve hedeflerin finansal belgelere göre organize edilmesi ve firmaların geleceğinin bu tür önemli belgeler etrafında şekilleniyor oluşu çevirinin önemini ortaya koymaktadır.

Çevirmenin doküman üzerinde çalışabilmesi ve bu belgeleri gerçekten anlayabilmesi için finans sektöründe bir deneyime sahip olması gereklidir.  Bunun nedeni normal çevirmenler ve okuyucular için uygun olmayan ve karmaşık terimlerle dolu olan belgeler üzerinde çalışılmasıdır. Burada tercümanın sahip olduğu zor görev belgenin geliş amacını tam anlamıyla diğer kişilerin anlamasını sağlamak ve dili çevirmektir. Örneğin bir bankanın yabancı müşterileri için İngilizce dilinde sunduğu kullanım ve şartnameyi çevirinin sonunda o dili konuşan kullanıcının ana dilinde olduğu gibi birebir anlaması beklenir. Burada yapılacak bir hata müşterinin gözünde bankanın güvenini azaltabilir. Çeviriyi yapan tercüman küçük kelimeler ile çok büyük farklar yaratabileceğinin veya çok büyük zararlara yol açabileceğinin farkında olmalıdır. Diğer bir örnek olarak sigorta işlemlerinden yararlanmak isteyen farklı bir dili düşünelim. Belgedeki yanlışlıklar ve hatalar kişinin belirsiz bir kurum veya hizmet ile karşı karşıya kaldığı izlenimini yaratabilir.

Noter Yeminli Finansal Tercüme
Finans sektöründe genel anlamda karşılaşılan ilk zorluk doğal olarak terminolojiye hâkim olunmamasıdır. Sektör ve önemi düşünüldüğünde tarafların noter yeminli çalışma yapmak istemeleri sıra dışı bir durum değildir. Bu nedenle finansal tercümeyi yaparken atılması gereken ilk adım belgeyi doğru bir şekilde anlamak ve belgeye konu olan içeriğin farkına varmaktır. İstenildiği takdirde profesyonel ve uzman kadromuz sizlere noter yeminli finansal tercüme hizmeti sunabilir.

Finansal Çevirinin Yapıldığı Belgeler
Finansal çeviri finans sektörüne konu olan tüm belgelerde uygulanmaktadır. Bu konuda bir ayırım söz konusu değildir. Bununla beraber en çok çeviri talebi alınan finansal dokümanlar şu şekilde sıralanabilir;

-Finansal analiz ve raporlar,

-Banka raporları,

-Mali ve yıllık raporlar,

-Fizibilite raporları,

-Sigorta poliçeleri ve tazminatlar,

-Finans bültenleri,

-Piyasa İncelemeleri,

-İzahnameler

-Ekonomik Raporlar,

-Bankacılık Evrakları,

-Borsa ve Hisse Bilgileri,

-Şirket içi ve dışı denetim belgeleri,

-Nakit akış tablosu,

-Finansal makaleler,

-Yatırım araçları dokümanları,

-Pazarlama ve yatırım belgeleri,

-Teknik şartname ve belgeler,

-Mali tablolar,

-Finansal anketler,

-Nakit akış tabloları,

-Satış ve reklam broşürleri veya metinleri,

-Finansal içerikli web sitesi,

-Basın ilanları.