shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Edebi eser çevirisi temelde diğer çeviri türlerinden çok farklıdır. Çünkü herhangi bir edebi çevirinin temel prensibi sanatsal ve şiirsel iletişim işlevinin sağlanmasıdır. Okuyucuya gerekli bilgileri vermenin yanı sıra edebi eser, estetiksel bir işleve ve görünüşe sahiptir. Belirli bir edebi eser üzerinde oluşturulan sanatsal imaj ve imge kaçınılmaz olarak okuyucu üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.

Bu yüzden edebi eser çevirisini yapan uzman tercüman herkesin bilmediği, metnin sahip olduğu belirli özelliklerini dikkatle ele almaktadır. Bu tür bir çeviriyi bilgilendirici türde yazılan bir metinden farklı kılan ise metnin şiirsel ve sanatsal doğasıdır. Yabancı bir dilden tercüme edilen bir şiiri, masalı, öyküyü, roman ya da başka bir edebi eseri okurken, eserin sahip olduğu anlam, duygu ve karakterleri ile algılarız.

Eserin gerçek imajını hedef dil üzerinde oluşturmak esas hedefe yani kitleye ulaşmak için oldukça zor bir görevdir. Bu nedenle edebi çeviri yapılırken standart ve sabit kurallardan farklı ele alınır. Çünkü birebir edebi çeviri, edebi eserin derinliğini, duygularını ve anlamını yansıtamayabilir. Bunun için edebi eser tercümanının, orjinal metni iyi yorumlaması, algılaması ve tecrübesini kullanması gerekir.

Edebi çeviriler skyistanbul tercüme bünyesinde önemle ele alınmaktadır. Çünkü bizim kaynak esere olan yaklaşımımız çevirisini yaptığımız edebi eseri en son aşamada kaliteli ve kayıpsız olarak sunmamızı sağlar.

Tüm çeviri işlerimizde olduğu gibi çalışmamız somut bir algoritma ile yürütülmektedir. Tercüman metni ayrıntılı bir şekilde okur, sonra bireysel terimleri temin eder, metni mantıksal bölümlere ayırır ve bu bölümleri tek tek planlı olarak çevirir. Bu çeviri yapılırken metnin edebi stiline son derece dikkat edilmektedir. Bu yüzden çevrilen metin bir kaç farklı aşamada ele alınır.

Edebi Çeviri Neden Önemlidir?

Edebi çeviri birçok farklı beceri ve yetenek gerektirir. Tercümesi yapılan bir kitabın ya da bir şiirin belki de binlerce farklı okuyucu tarafından okunacağını unutmamalıyız. Buda çevrilen metnin yeterli seviyede ve kaliteli olması gerektiği anlamını taşımaktadır. Yani çevrilen metnin çevrilen dil üzerinde aynı orjinal etkiyi yaratması gerektiğine odaklanılmalıdır.

Ekibimiz şiir, şarkı sözleri, deneme, roman veya ilham verici herhangi bir edebi çeviri üzerinde zevkle çalışacaktır. Bu çalışma esnasında hedef dile çeviri yapılmasının yanı sıra tüm içeriğin o dil üzerinde kendine özgü bir şekle bürünmesini sağlamaktayız. Bu yüzden edebi eser çevirilerimizi seçilen dil üzerinde uzmanlaşmış dil uzmanları ile yürütmekteyiz.

Edebi Çeviri Türleri Nelerdir?

Edebi çeviriler; şiir, edebi metinler, tiyatro oyunları, edebi kitaplar, edebi yazılar, şarkılar, tekerlemeler, kurgusal olmayan öyküler, kısa öyküler gibi edebi eserlerden oluşur.  Bu çeviriler yapılırken unutulmamalıdır ki edebi eser hikaye, roman veya şiirin yer aldığı kültüre göre tercüme edilmektedir.

Ayrıca edebi eserin tarzı, metini oluşturan her bir parçanın temel özelliği, yazarın sahip olduğu kişilik ve duygularının sonucunda ortaya çıkar. Tek bir satırın bile hatalı olması yazarın vermek istediği duyguyu belli derecelere kadar düşürebilir, anlatmak istediklerini açıklığa kavuşmasını güçleştirebilir. Her edebi eser yazarının belli bir üslubu bulunur ve bu üslup tüm yazılarına yansır. 

İyi bir edebi eser çevirmeni kaynak ve hedef diller üzerinde geniş bir bilgiye sahip olmalı, eserin kültürü, ülkesi hakkında detaylı bilgilere sahip olmalı ve en önemlisi çeviri için iyi bir yöntem kullanmalıdır. Ekibimiz kullandığı yöntemler ile metnin sahip olduğu güzelliğini, üslubunu, dil bilgisini, sözcüksel yapısını ve bozuklukları dikkate almak zorundadır. Bunlar çeviri yapılırken hedef dilde aynı olmak zorunda değildir. Örneğin Arapça dilinde "siz" diye bir tabir bulunmamaktadır. Burada çevirmenin temel amacı, metnin niteliğini ve içeriğini bozmadan, esas metinle aynı sonucu elde etmektir.

Edebi Çeviri Verdiği Mesajı Yitirmemeli

Edebi eserde içerik ve verdiği mesaj ayrılmaz bir bütündür. Örneğin Türkçe'den Arapça'ya çeviri yapılıyorsa, iki dil arasındaki keskin farklılıkları göz önünde bulundurmanız gerekir. Bunun dışında kültürler arasındaki farklılıklar, eşdeğer kelimeler arasındaki küçük farklar, hedef dilde karşılığı olmayan kelimeye anlam olarak en yakın sözcüklerin araştırılması, edebi eserin içeriğine göre dönemin araştırılması gibi birçok etken metnin son hali için önem arz etmektedir.

Çevirmenin kaynak dili, metnin formunu, stilini, ritmini, duygusunu, tonunu ve buna benzer birçok özelliğini korumak zorundadır. Çevirmen sahip olduğu yetenek ve deneyim ile eserin dinamiklerini keşfetmelidir. Edebi eser çevirileri daima çevirinin zorlu doğasını en çok yansıtan metinler olmuşlardır. Edebi eser çevirisinde mesajın asıl anlamı onu meydana getiren kelimelerden ziyade verilmek istenen mesajın gerçek anlamıdır.